logo

Uitgangspunten van waaruit ik werk

 

Los van persoonlijke stijlkwesties - ik hou ervan om mijn blokfluiten te maken met een relatief open windkanaal voor een zo groot mogelijke flexibiliteit - moet een blokfluit natuurlijk goed werken, alle registers moeten makkelijk aanspreken, de stemming moet in orde zijn. Wellicht overbodig dit te zeggen, maar soms kun je je verliezen in details, ook als speler.

Uiteraard maak ik mijn instrumenten naar historische voorbeelden die zich nu bevinden in musea en privécollecties. Het is zeer inspirerend om af en toe toegang te hebben tot deze originelen, ze goed te bekijken en zelfs te bespelen, waartoe ik de kans had in het geval van de Stanesby Sr. alt, de Debey alt en de Terton sopraan. De laatste twee zijn deel van de collectie in het Gemeentemuseum in Den Haag, en ware juweeltjes. Voor mij is het de kunst als blokfluitbouwster om er de vinger op te leggen wat de karakteristieken van de originelen zijn, die zorgvuldig proberen te behouden, en waar het gaat om stemming en speelcondities de aanpassingen te maken die voldoen aan de huidige eisen van de speler. De oude instrumenten spelen niet meer zoals ze vroeger hebben gedaan, de meeste hebben door de eeuwen heen slijtage- en ouderdomssporen opgelopen en het is dus aan mij om die 'defecten' op te lossen in een nieuw instrument dat daarvan is afgeleid. Omdat ik zelf blokfluitspeler ben, heb ik een idee van wat ik zou willen en waaraan een goede blokfluit moet voldoen. Ik werk dan ook vanuit de praktijk van de speler, niet zozeer vanuit een technische invalshoek (hoewel ik de techniek van het veranderen en maken natuurlijk wel beheers). Ik beschouw het als mijn taak om een vertaalslag te maken naar de eisen en gewoonten van de 21e-eeuwse muziekpraktijk en in die zin maak ik geen getrouwe kopieën. Ik zou dat niet eens kunnen, want niemand weet hoe de originelen hebben geklonken, wat de oorspronkelijke maten waren in hun tijd van fabricage. Bovendien vind ik het niet erg creatief om na te maken wat al veel eerder op zo'n meesterlijke manier is gedaan.
Plus, niet onbelangrijk: wij leven nu, we hebben de Beatles gehoord, Beethoven, Stravinsky enzovoort, onze oren zijn anders dan van de mensen in de 16e-18e eeuw. Wij reizen veel, spelen in grotere zalen, maken concerten van kamermuziek waar ze vroeger deze muziek speelden om feesten op te luisteren. Al dit soort zaken maken dat ik niet zo'n voorstander ben van getrouw kopiëren, ik geloof dat het beter is om toe te geven dat het geen zin heeft om al die veranderingen in cultuur en levensstijl te ontkennen. Mijn idee is dat wij, spelers en bouwers, onze intelligentie moeten gebruiken om logische vertalingen te maken naar onze tijd, daarbij respecterend wat de oude meesters hebben gedaan.

Dit gezegd hebbende ben ik toch altijd weer verbaasd over de verschillen tussen de moderne 'kopieën' van bijvoorbeeld een altblokfluit naar Denner, Stanesby of Debey. Dit toont aan dat het wel degelijk uitmaakt welk origineel je als bouwer neemt als voorbeeld, en dat de karaktereigenschappen daarbij bewaard blijven.

tappenvet

Een blokfluit maken van hoge kwaliteit is een kant van mijn werk, maar wat ik ook als belangrijke taak zie is de speler te helpen na aankoop van haar of zijn fluit. Tenslotte is hout een materiaal dat onderhevig is aan constante verandering als erop gespeeld wordt en de service na aankoop is naar mijn mening zeer belangrijk. Vaak onderschatten klanten dit. Het komt niet zelden voor dat iemand valt voor een instrument, een impulsieve aankoop doet bijvoorbeeld op een instrumentenmarkt, begrijpelijk, maar niet stilstaat bij het feit dat het instrument zal veranderen en op dat moment niet navraagt hoe het zit met de service. Zal het instrument altijd zo mooi blijven klinken? Is het al een beetje ingespeeld of helemaal nieuw? Met andere woorden is het al enigszins stabiel of moet ik na een week alweer terugkomen, en hoe klinkt het na revoicing? Al deze zaken zijn even belangrijk als het verliefd worden op de fluit zelf, wanneer het gaat om keuzes maken, en ik ben me ervan bewust wat mijn rol is als bouwer van je instrument. Mijn taak zit er niet op als je de fluit gekocht hebt, integendeel, nu begint het leven van de blokfluit pas. Dus voor herstemmen, revoicen, ruimen en al het ander 'nawerk' ben ik er voor de klant. Tenslotte weet ik als speler hoe frustrerend het is om een instrument te moeten bespelen dat eerst zo mooi was en nu vooral problematisch.

Deutsch | English | Nederlands | Español